11 Aralık Salı günü Türkiye’nin ilk doğa bilimleri merkezine ev sahipliği yapan İstanbul Özel Sainth-Josep Fransız Lisesi’nde 14 Eylül – 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 16. İstanbul Bienali’nin basın toplantısı yapıldı.

İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in açış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında bienalin küratörü; İlişkisel Estetik ve Postprodüksiyon gibi kitapların yazarı ve Montpellier Contemporain’in direktörü Nicolas Bourriaud, bienalin başlığını Yedinci Kıta olarak açıkladı. İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin Şahinler ve Serçeler filminden bir bölümün de gösterildiği toplantıya ulusal ve uluslararası medya mensupları, eleştirmenler, sanatçılar, küratörler ve kültür-sanat kurumlarından temsilciler katıldı.

YEDİNCİ KITA

Sanatı, insana etkilerini, insanın bıraktığı izleri ve insanın insan olmayanlarla ilişkisini tanımlayan bir antropoloji Yedinci Kıta, ismini, Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle görülür sonuçlarından olan Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki devasa plastik atık yığınından alıyor. İsme ilham olan durum, 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturuyor.

KÜLTÜR VE DOĞA

Konuşma yapan Bourriaud, ”Claude Lévi-Strauss, 1960’larda, beşeri bilimlerin mutlak hedefini insanı “çözeltmek” olarak görmüştü. Altmış yıl sonra bugün, antropoloji de güncel sanat da artık kanonik Batı geleneğinden gelen doğa ve kültür ayrımı fikrinin sona erdiğini kabul ederek hayvanları, bitkileri, mineralleri ve makineleri kucaklıyor: Kültürü doğaya, doğayı ise kültüre geri kazandırıyor. İnsan eylemlerinin doğaya etkisi her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünya yaratırken, Antroposen fenomeni de elbette bu farkındalığın oluşmasında rol oynadı. Sanat, insan ile insan olmayanı birbirine bağlayan küresel yaşamın antropolojik bir araştırmasına dönüştü.”

16. İstanbul Bienali, İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda ve çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşlarının desteğiyle 14 Eylül–10 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek. 16. İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu’nda Whitechapel Galerisi Direktörü ve küratör Iwona Blazwick, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi Artistik Direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa ile 11. Berlin Bienali eş-küratörlerinden Agustín Pérez Rubio yer alıyor.