Sert Bir Rüzgar Dolaşıyordu Meydanı
Sergi, politik eleştiriler ve toplumsal hafızanın yanında kişilerin hatıralarına odaklanıyor. Eskinin izlerini bazen bir oğlun elma yerine hedef oluşunda, bazen de ürkek bir tavşanın yenmesinde buluyor. Sanatçı, insanlığın en önemli sorunlarına, bazen varoluşa bazen de yok oluşa yöneltiyor bakışlarını… Serkan Yüksel’in X-Ist’teki ilk kişisel sergisi Sert Bir Rüzgar Dolaşıyordu Meydanı, 15 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Sert Bir Rüzgar Dolaşıyordu Meydanı

Çifte Mevcudiyet
Sergi, parçalanma halini görselleştiren, kişisel ve iç dünyayla baş başa kalmayı kolaylaştıran bir teknik olduğundan dikerek meydana getirilmiş işlerden oluşmaktadır. Dikiş tekniğinin verdiği dokunsallık kendisine yaklaşmayı, temas etmeyi talep eder bir niteliktedir. Çifte Mevcudiyet 21 Haziran’da Galeri Soyut’ta ziyaretçilere kapısını açacak.

Çağdaş Soyut İmge
Sanat izleyicisinin sürekli kafasında soru işareti bırakan, hem onu asılsız bir konuma sürükleyen hem de ona açık yapıt olabilme özelliğinden dolayı yorum katma özgürlüğü tanıyan çağdaş soyut imge nedir? Soyut imgeye tarihsel bir bakış açısı ile yaklaşılacak ilk bölümden sonra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda kısa bir sergi turu ile ele alınacak. Çağdaş Soyut İmge sergisini 2 Haziran’da Borusan Contemporary’de açılacak.

Pas
“Geri dönüşüm sanatıyla toplumun ilgisini çekerek tüketimin daha bilinçli bir hale gelmesini sağlamak, bir de bunlara düşlerimizi katıp, hayal gücümüzle birleştirdiğimizde sanırım tasarım gücü yüksek bir şeyler çıkmaya başlıyor” diyen Rıfat Kolçak’ın Pas sergisi 12 Haziran’a kadar Galeri Soyut’ta.

Pas sergisi

Varlık Alanı
Sanatsal isteğin iç dünyadaki tecrübelere önem kazandığı bu süreçte, boya maddesinin yoğun ve hareketli kullanılması söz konusu. Duyguların yüzeye bu ritimlerle taşınması, boya ve renk etkileşiminin ifadesinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Keskin geometrik formların titreşimiyle birliktelik ve karşıtlık ekseninde var olmayı gerektiren bu eserler, iç dünyanın bir dışavurumunu oluşturuyor. Varlık Alanı sergisi 6 Temmuz’a kadar Galeri Soyut’ta ziyaretçilerini bekliyor.

Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikayesi
Çoğunlukla Anadolu coğrafyasından ilham alan Özgün Demirci, resimleriyle izleyicisini hem ilginç hem de oldukça açık bir dünyanın seyahatine çıkarıyor. Masallardan fırlamış yaratıklar, gizemli figürler, insanın varoluşunu belirten simgeler. Sergideki çalışmalara orkestra şefi Aytuğ Ülgen’in her bir eser için yarattığı besteler eşlik ediyor. Özgür Demirci’nin Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikayesi adlı kişisel sergisi 2 Haziran’a kadar İstanbul Karaköy’deki Galeri 77’de yer alacak.

Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikayesi

Aslına Sadık Kalınmıştır
İnsanlar ve davranışlarının aracı olan nesnelerin geçmişi birbirine nasıl bağlanır? İki özel koleksiyondan seçili 15 eseri bir araya getiren Aslına Sadık Kalınmıştır, zamanla değişen insanlarla, şeklinden işlevine dönüşen nesnelerin birbiriyle iç içe geçen hayat hikayesini anlatıyor. Aslına Sadık Kalınmıştır sergisi 18 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda yer alacak.

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı
Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yetişen portre ressamı Mihri’nin yerleştiği ülkelerde zamanın ruhuna göre yeniden kurguladığı hayatına odaklanıyor. Ayrıca, dönemin kültür ortamı ve İnas Sanayi-i Nefise’nin ilk öğrencileri üzerinden sanatçıların modernleşme sürecindeki rolünü detaylandırıyor. SALT Galata’da açılan Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı sergisi, 9 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

Büyülü Afrika
Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’un Paris’te UNESCO Daimi Temsilciliği görevini yaptığı 25-30 yıl boyunca sayısız kez ziyaret ettiği Kara Afrika serüvenini ve onlarca makalesini derlediği Büyülü Afrika kitabından esinlenilerek aynı adla bir araya getirilmiş olan koleksiyon sergisi, Topuz’un 500 eserden oluşan geniş seçkisini izleyiciyle buluşuyor. Büyülü Afrika sergisini 23 Haziran’a kadar Cermodern Ankara’ya gidip görebilirsiniz.

Büyülü Afrika

Nuri Bilge Ceylan Baksı’da
Babamın Dünyası ve Sinemaskop Türkiye adlı iki bölümden oluşan sergi Nuri Ceylan’ın 2003-2013 yılları arasındaki fotoğraflardan oluşuyor. Nuri Bilge Ceylan Baksı’da adlı sergi sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuğu olarak da değerlendiriliyor. Sanatçının sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine inşa edilen sergisi 25 Ağustos’a kadar Baksı Müzesi’nde.

Nuri Bilge Ceylan Baksı’da