Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, sanatın doğa ile ilişkisi üzerine çalışan video sanatçısı Elmas Deniz’in “Doğa ile Bütünleşmek/Integration with Nature” başlıklı kişisel sergisine 26 Mart – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Türkiye ve dünyada çok sayıda sergide yer alan Elmas Deniz’in “Doğa ile Bütünleşmek” seçkisi kapsamındaki “Görülmek için Yapılmış/Made to be Seen” videosu, Türkiye’nin yeni medya ve video sanatına odaklı ilk galerisi Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi’yle eş zamanlı olarak Şekerbank’ın Türkiye genelinde 8 ildeki 9 şubesinde izlenebilecek.

Güncel sanatı geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla sanat, düşünsellik ve teknolojiyi buluşturan yeni medya platformu Şekerbank Açıkekran, video sanatçısı Elmas Deniz’in kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Açıkekran’ın 26 Mart-21 Haziran 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı sergi, kariyeri boyunca sanatın doğa ile ilişkisi üzerine çalışmış olan Deniz’in kimi zaman ironiyle, kimi zaman ise saygıyla ele aldığı doğa-insan ilişkisinin, günümüz dünyasında yeni bir paradigmaya doğru gittiğini hatırlatıyor.

Ali Akay küratörlüğündeki sergide Elmas Deniz, doğa üzerine odaklanırken sanat tarihindeki “yüce” kavramına gönderme yapan imgelerle doğaya bakışı işaret ediyor. Sergide yer alan “İnsansız” adlı video, doğayı olduğu gibi tüm güzelliği ve vahşiliğiyle gözler önüne seriyor. Deniz, videoda Kant’ın “korkunç yüce” olarak adlandırdığı güzellik karşısındaki insansızlığın korku verici etkisini gösteriyor. ”Görülmek için Yapılmış” adlı video, şehirden ayrılan bir bakışın doğa ile karşılaşmasını konu ediyor. Eser, doğada rahatlama ve nefes almanın doğanın armağan ettiği hayati öğelerinden biri olduğunu anımsatıyor. “Satın Almak İstediğim Ağaç” videosu ise sanatsal ironiyi kullanarak şehirde yaşayan insanın tüketim tutkusu üzerine eğiliyor ve yol üzerindeki ağacın bile metalaştığı dünyaya bakıyor.

Türkiye’nin yeni medya ve video alanına odaklı ilk sanat platformu Açıkekran ile çağdaş sanatı şubeleri aracılığıyla Anadolu’ya taşıyan Şekerbank, kültür-sanata erişimi arttırmayı sürdürüyor. Sergi kapsamında “Görülmek için Yapılmış” isimli video, Şekerbank’ın Türkiye genelindeki dokuz şubesinde izleyenleri düşündüren bir yolculuğa çıkaracak.